top of page

ALGEMENE BEPALINGEN & REGLEMENT HBSH 2019

Algemeen

De Harelbeekse BedrijvenSportHappening (HBSH) is een organisatie van JCI Harelbeke VZW.
De 23ste editie van de HBSH vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019.


Deelname

Elke onderneming uit Harelbeke en omstreken kan deelnemen aan de HBSH.
Elk team bestaat uit 4 leden.
Elk bedrijf kan maximaal met 6 ploegen deelnemen. De organisatie behoudt zich het recht voor om hierop uitzonderingen toe te staan.


Prijs

"EARLY BIRD" 

De prijs voor deelname bedraagt €450 per ploeg bij inschrijving vóór 15 maart 2019.

Inschrijving na 15 maart 2019 bedraagt €500 per ploeg.

 Dit omvat de deelname van één team (4 teamleden) aan alle sportieve proeven +
• broodjeslunch (’s middags)
• alle dranken inbegrepen (gans de dag)
• receptie, BBQ en avondfeest (’s avonds)


Inschrijving

Inschrijving kan middels een inschrijvingsformulier,via de website of via uw contactpersoon binnen de JCI.  Vervolgens wordt u een factuur bezorgd. Inschrijving wordt pas definitief na betaling factuur.
Een deelnemer die zijn inschrijving wenst te annuleren dient dit schriftelijk te doen (cfr. coördinaten voor inschrijving HBSH). Om organisatorische redenen worden annulatiekosten aangerekend ten belope van 200 EURO indien de annulatie gebeurt vóór 2 april 2019. Indien na 2 april 2019 wordt geannuleerd zal een annulatiekost van 450 EURO worden aangerekend.


Verzekering

Deelnemende bedrijven zijn verplicht en verbinden er zich toe om hun verzekeraar schriftelijk op de hoogte te brengen van hun deelname aan de HBSH. Elk bedrijf verbindt er zich toe om haar werknemers die op 15 juni 2019 deelnemen aan de HBSH te verzekeren via haar polis ‘arbeidsongevallenverzekering’.
Tijdens de sportieve proeven zijn twee ploegen van het Rode Kruis permanent aanwezig.

bottom of page